Din anul 2015 Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului este membru al Consiliului Economic si Social, organism consultativ al Parlamentului şi al Guvernului României.

C.E.S este  instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile, fiind consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor in domenii ca: politicile economice, politicile financiare şi fiscal, relaţiile de muncă, protecţia socială, politicile salariale şi egalitatea de şanse şi de tratament, agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă, protecţia consumatorului şi concurenţă loială, cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, politicile în domeniul sănătăţii, politicile în domeniul educaţiei, tineretului, cercetării, culturii şi sportului.

De asemenea, incepand cu anul 2014, FACIAS este membru al FRA (European Union Agency for Fundamental Rights), un organism independent al UE, finantat din bugetul acesteia. Scopul FRA este de a furniza instituțiilor UE și statelor membre cunoștințe de specialitate și asistență independentă pe bază de dovezi în domeniul drepturilor fundamentale.     FRA menține legături strânse cu instituții și organizații relevante de la toate nivelurile: Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană și agențiile UE; autoritățile guvernamentale naționale, în special prin rețeaua sa de ofițeri naționali de legătură care au rolul de puncte de contact principale pentru FRA în statele membre, precum și prin grupurile de lucru tematice privind romii și infracțiunile motivate de ură; reprezentanții statelor membre, reuniți cu scopul de a elabora bune practici în vederea aplicării la nivel național; organizații internaționale precum Consiliul Europei, Organizația Națiunilor Unite și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE); organizații ale societății civile, instituții academice, organisme de promovare a egalității și instituții naționale în domeniul drepturilor omului.

 

1 thought on “Parteneri

  1. Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala" Reply

    Dorim sa colaboram si sa ne sustinem reciproc. CAR “Coeziunea Sociala” dezvolta un proiect pe termen lung intitulat “Incluziune sociala prin microcredite si ajutor reciproc pentru persoane defavorizate si dezvoltarea spiritului civic in comunitatile locale, in special din zone rurale”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *