Sponsorizari (persoane juridice)

Ca agent economic puteti decide ca o parte din impozitul companiei sa fie directionat catre Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului.

Printr-un contract de sponsorizare (bani sau obiecte) se poate deduce pana la 20% din impozitul pe profit datorat Statului, în limita a 3‰ din cifra de afaceri a companiei.

Care sunt avantajele dumneavoastra?

Aveti controlul asupra unei parti din banii pe care ii datorati Statului. Puteti alege astfel ca 20% din impozitul pe profit, în limita a 3‰ din cifra de afaceri a companiei, sa fie orientati catre proiecte si campanii cu impact real, sustenabil. FACIAS asigura o alocare justa a fondurilor catre campaniile si proiectele pe care le deruleaza si de asemenea, urmareste o ilustrare cat mai clara si transparenta a activitatii sale prin intermediul canalelor media si nu numai. Daca doriti sa sponsorizati o campanie sau un proiect al fundatiei sau aveti nevoie de mai multe informatii referitoare la sponsorizari, contactati-ne!  

Extras cod fiscal Cap.III, Art.31 (4) Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea si legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;

b) nu depasesc 20% din impozitul pe profit.

Datele de identificare a Fundatiei pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului

Sediul social:

Certificat de Inscriere a Persoanei Juridice fara Scop Patrimonial nr.

CIF: , data atribuirii CIF:

Cont in lei:

 

Tel :

Email:

DESCARCA DRAFTUL CONTRACTULUI DE SPONSORIZARE!

 

Directioneaza 20% din impozitul pe profit (persoane juridice)

 Care sunt beneficiile redirectionarii a 20% din impozitul pe profit al afacerii dumneavoastra?

  • Compania dumneavoastra alege unde sa fie directionati cei 20% din impozitul pe profit;
  • Ca sponsor aveti posibilitatea de a verifica felul in care s-au folosit banii;
  • Directionarea celor 20% din impozitul pe profit poate reprezenta un sprijin pentru proiectele desfasurate de FACIAS
  • Redirectionand 20% din impozitul pe profit catre Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului puteti fi inclus in lista de sponsori

Directioneaza 2%  din impozitul pe venit (persoane fizice)

Prevederea 2% este un mecanism de transparenta fiscala prin intermediul caruia contribuabilii persoane fizice pot sa directioneze pana la 2% din impozitul lor pe venit catre un ONG.

2LASUTA

FORMULARUL 230 FACIASFACIAS Pentru persoane fizice cu venituri salariale

Se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii: – au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare si solicita restituirea acestora ; – opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult; contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult; – contribuabilii solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Se completeaza  in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

FORMULARUL 200 FACIAS –  Pentru persoane fizice cu profesii liberale sau alte venituri extra salariale

Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: – Activitati independente; – Cedarea folosintei bunurilor; – Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real; – Piscicultura; – Silvicultura; – Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise; – Operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Declaratia se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevazute de lege. Declaratia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere declaratii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro